Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reprezentace a výsledky pravčických jezdců a koní na MČR a mezinárodních závodech

7. 8. 2008

 1964

Dorostenec Blabla Ladislav na koni Dunka získal na mistrovství republiky  dorostu v Pardubicích 2. místo z 83 startujících. Rovněž v tomto roce byl náš JO pověřen uspořádáním  mistrovství mužů a žen v Přerově  ČSTV.

 

1966

Z našeho klubu byl nominován na mistrovství ČSSR do PODĚBRAD:

jezdec Dvořák Václav na Jamborovi  - JK SOKOL JZD PRAVČICE

jezdec Vaculík na Víle                       - SLÁVIA KROMĚŘÍŽ 

jezdec Zachoval Mirek na Karlovi      - SLÁVIA KROMĚŘÍŽ 

Toto tříčlenné družstvo startovalo pod hlavičkou kroměřížského okresu, ovšem bez umístění do 5. místa.

 

1967

V tomto roce startovalo tříčlenné družstvo dorostu na mistrovství dorostu v Pardubicích, ve složení:

Dvořák Josef         - Reflex

Pospíšilík Antonín   - Bramína  

Babor Zdeněk        - Jambor

Toto družstvo se rovněž neumístilo do 5. místa, ale v jednotlivcích se Zdeněk Babor umístil na 4. místě z 92 startujících.

 

1969

Václav Dvořák se na Jamborovi zúčastnil mistrovství Juveny v Humburkách a po dvojím rozeskakování obsadil  za vítězným Chvátalem O. na Vagantovi 2. místo a dovezl stříbrnou medaili.

        

1971

Dva naši jezdci se zúčastnili mistrovství ČSR v Bohdanči ve složení

Zaoral Stanislav - Karel (tato dvojice byla poté nominována

na mistrovství ČSSR do Bratislavy)

Dvořák Václav   - Jambor (tato dvojice nemohla pro zranění startovat)

 

Bratislava - soutěž družstev: toto družstvo, jejímž členem byl i jezdec

ze SSM Pravčice Stanislav Zaoral, obsadilo 1. místo a tím získalo zlatou medaili.

Skřivan              - Savan            SOKOL Litomyšl

Lamich              - Bečva            BANÍK Ostrava

Bajerová            - Diana             HANÁ Prusy

Zaoral Stanislav  - Karel             SSM Pravčice

 

1973

Bylo nominováno toto družstvo za Jihomoravský kraj do Klatov (družstvo se neumístilo do 5. místa):

Sojka                - Pierota            SSM Žďár nad Sázavou

Kadlec              - Edo                MORAVAN Brno

Hirka                - Demona          SOKOL Mladcová

Dvořák V.        - Laval               SSM Pravčice

 

1974

Poděbrady. Toto družstvo se neumístilo do 5. místa.

Honč Fr.            - Terešva          P.P. Albertovec

Starosta             - Rival               LOKOMOTIVA Vršovice

Dvořák V.         - Laval               SSM Pravčice

Černý T.            - Helios              SSM Brněnské Ivanovice

 

1975

Karlovy Vary. Nominované družstvo nestartovalo pro zranění koní Laval a Edo.

Kadlec K.          - Edo                MORAVAN Brno

Hirka P.             - Demona         SOKOL Mladcová

Černý T.            - Helios             SSM Brněnské Ivanovice

Dvořák V.          - Laval             SSM Pravčice

 

1976

Pravčické dorostenecké družstvo startovalo na mistrovství v Ústí

nad Orlicí a pouhé 4 body je dělily od 3. místa z 18ti družstev. Avšak v jednotlivcích obsadila jezdkyně Mlčáková na Haiti 2. místo a získala tak stříbrnou medaili.

Chytil V.             - Blankyt         SSM Pravčice

Škubala V.          - Tatranela       SSM Pravčice

Mlčáková S.        - Haiti              SSM Pravčice

Mrhálek O.          - Báseň           SSM Pravčice

 

Toto družstvo se také kvalifikovalo na mistrovství ČSSR do Prahy Tróje, kde se jako družstvo do 5. místa neumístilo, ale v jednotlivcích bylo konečné pořadí následující:

1. Škubala V.     - Tatranela         SSM Pravčice

2. Hrůzek          - Donovan          Frýdek místek

3. Dobeš           - Jadran              BANÍK Ostrava

4. Pekala           - Iris                   REKULTIVACE Karviná

5. Pacan            - Ezop                SLAVOJ Prešov

 

V Hradci Králové se družstvo v tomto roce v následujícím složení zúčastnilo mistrovství ČSR mužů a žen a obsadilo 2. místo:

Kutějová H.            - Cedr           SSM Ivanovice

Ing. Kutěj J.            - Norman      SSM Ivanovice

MVDr. Chvátal O.  - Cilka           SSM VŠV Brno

Dvořák V.              - Laval           SSM Pravčice

 

Frýdek Místek, mistrovství ČSSR - 4. místo družstev:

Ing. Kutěj J.           - Hubert         SSM Ivanovice

Kutějová H.           - Cedr            SSM Ivanovice

MVDr. Chvátal O. - Cilka            SSM VŠV Brno

Dvořák V.             - Laval            SSM Pravčice

 

1977

Na mistrovství ČSR SSM v Rakvicích obsadilo pravčické družstvo 3. místo, v jednotlivcích obsadil Dvořák V. na Lavalovi 2. místo.

Foltýnová J.         - Jantara           SSM Pravčice

Kabelka V.          - Junák             SSM Pravčice

Studeník K.         - Trefamaster    SSM Pravčice

Dvořák V.           - Laval              SSM Pravčice

 

Následující družstvo obsadilo 3. místo na Mistrovství ČSSR SSM v Pezinoku z 18 družstev:

Foltýnová J.         - Haiti              SSM Pravčice

Šimek B.             - Tatranela       SSM Pravčice

Studeník K.         - Trefamaster   SSM Pravčice

Dvořák V.           - Laval             SSM Pravčice

V jednotlivcích získala Foltýnová J. na Haiti za 1. místo zlatou medaili, Dvořák V. s Lavalem za 2. místo stříbrnou medaili.

 

1978

Mistrovství ČSTV ČSR Přerov, následující družstvo získalo za 1. místo zlatou medaili.

Černý T.             - Apis               SSM Brněnské Ivanovice

Kutějová H.         - Norman         SSM Brněnské Ivanovice

Babor Z.             - Jašmak           P.P. Tlumačov

Dvořák V.           - Laval             SSM Pravčice

 

1979

Mistrovství ČSTV ČSR Frýdek Místek, 1. místo a zlatá medaile.

Rydval                - Edo                Moravan Brno

Dvořák V.           - Laval             SSM Pravčice

Kutějová H.         - Norman         SSM Brněnské Ivanovice

Černý T.             - Apis               SSM Brněnské Ivanovice

 

Mistrovství ČSTV ČSSR Košice, 1. místo a zlatá medaile.

Dvořák V.           - Laval             SSM Pravčice

Babor Z.             - Jašmak           P.P. Tlumačov

Kutějová H.         - Norman         SSM Brněnské Ivanovice

Černý T.             - Apis               SSM Brněnské Ivanovice

 

Mimo tato umístění je třeba vzpomenout například na umístění (2. místo v ST) Jaromíra Dřímala na klisně Ádrii v ceně Pálavy Popice, dále Ladislava Blably s klisnou Dunka v Tlumačově na jarních závodech, kde překonal výšku 185 cm. Rovněž je nutné zmínit se o jezdci Otakaru Mrhálkovi, který na klisně Ditě překonal výšku 205 cm a také vyzvednout jezdkyni Foltýnovou Janu, jež s klisnou Haiti na závodech v Lodži ve velmi silné konkurenci vojenských jezdců z Légie Varšava ze dvou startů v těžkém skákání obsadila jednou 3. místo a jednou po rozeskakování 4. místo.

Na závěr je nutno zmínit jezdce Václava Dvořáka, který mimo již uvedené výsledky dokázal vyhrát tři ročníky „Podkarpatského pezinockého strapce“ v Pezinoku a rovněž tři ročníky „Moravského skokového derby“ v Tlumačově a také zvítězit v „Hradeckém skokovém derby“, dále v mezinárodních závodech v Praze Tróji v Ceně televize za účasti německých, polských, rumunských a maďarských jezdců skončil na 4. místě.

K významným účastem na závodech v minulosti je třeba také počítat i úspěšné starty na zahraničních kolbištích, a to především v maďarských a polských městech Mosonmagyárovár, Tata, Gyer, Mihály - Apaypusta, Avalpusta, Sopron, Orozháza, Lodž, Kizkunhaláz a dalších.

Taktéž nemůžeme nevzpomenout velmi úspěšné družstvo dorostu, které z pěti startů v soutěži „Memoriálu majora Ventury“, zatím jediného našeho olympijského vítěze z Amsterodamu z roku 1928 ve skoku mohutnosti, třikrát zvítězili, a to v následujících letech:

 

1976    1. Škubala V.    - Tatranela

            3. Chytil V.       - Blankyt

5. Mrhálek O.    - Báseň

 

1977    1. Mlčáková S.  - Haiti

2. Chytil V.        - Laval

3. Škubala V.     - Tatranela

 

1978    1. Škubala V.     - Tatranela

            2. Chytil V.        - Blankyt

3. Mrhálek O.     - Báseň

4. Mlčáková S.    - Haiti

 

2002    

Radim Pospíšilík na koni Winny se účastní MČR družstev, kde toto družstvo obsadilo 3. místo. 

 

 

         Toto jsou jen ty nejdůležitější výsledky, které je možno zjistit v časopise Jezdectví, z kterého jsme informace čerpali. Pokud si někdo ze starších členů vzpomene na něco, co jsme opomněli, budeme velmi rádi, když se na nás se svou připomínkou obrátí.