Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie JK Sport Pravčice

21. 8. 2008

 

                                          Historie JK Sport Pravčice

 

Dlouholetá tradice jezdeckého sportu v Pravčicích byla započata již v roce 1961. Tehdy vznikl první jezdecký klub nesoucí název Jezdecký klub Sokol při JZD Pravčice. Zakládajícími členy byli Otakar Dědičík (v letošním roce proběhl na Jarních závodech 1. ročník memoriálu Otakara Dědičíka), Vojtěch Chytil st., Václav Dvořák, Ladislav Blabla a František Mrhálek. Prvními koňmi, tvořícími jednak základ pravčického chovu a jednak působícími jako sportovní koně, byly klisny Bramína a Lorna.

V roce 1963 byl uspořádán 1. ročník Hanáckého poháru, prestižní parkurové soutěže, jejíž tradice je každoročním pořádáním udržována dodnes (více o Hanáckém poháru viz sekce „Hanácký pohár“). V následujícím roce byl JK poprvé pověřen pořádáním mistrovství mužů a žen v Přerově ČSTV. Ve stejném roce také dosáhl prvního velkého úspěchu JK dorostenec Ladislav Blabla na koni Dunka, kdy na Mistrovství republiky dorostu v Pardubicích obsadil 2. místo. Od tohoto roku byli pravčičtí jezdci a koně pravidelnými účastníky všech mistrovství –ať už jednotlivců či družstev a s jejich kvalitními výkony se také muselo „počítat“ při nejrůznějších skokových derby a cenách a také mezinárodních závodech především v Polsku a Maďarsku – konkrétní informace o reprezentaci a výsledcích pravčických jezdců a koní na MČR a mezinárodních závodech naleznete v sekci „historie“.

V následujících letech oddíl mění názvy, kdy přes JK Sokol přechází pod Juvenu (1967, JK Juvena Pravčice), z Juveny na JK SSM Pravčice (1972), aby se opět vrátil pod Jednotné zemědělské družstvo Kostelec u Holešova, pod které již Pravčice jako farma patřily (1989). V roce 1990 se Zemědělské družstvo opět osamostatňuje a v roce 1992 je stejně jako v jiných ZD i zde z ekonomických důvodů chov koní zrušen.

Někteří chovatelé část koní odkupují a část koní je jim vrácena v restituci (František Rozkošný, Zdeněk Rozkošný, Antonín Pospíšilík a Václav Dvořák), zakládají nové kluby a tím je chov koní v Pravčicích zachráněn.                   Mezi nově vzniklými organizacemi po rozpadu původního jezdeckého oddílu je také JK Sport Pravčice. U jeho „zrodu“ v r. 1994 stáli Václav Dvořák a Josef Dvořák. Dalšími subjekty byly Stáj Pospíšilík Pravčice a později JK Morava Pravčice. V roce (2008)  ukončuje své působení v JK Sport Pravčice pan Václav Dvořák a zakládá nový oddíl s názvem JK Pravčice. 

Novým místem pro chov a sportovní přípravu koní od r. 1992 se staly hospodářské budovy a pozemky bývalého arcibiskupského mlýna v obci Pravčice. Teprve v  roce 2003 se podařilo nastartovat rekonstrukci areálu dotovanou státem, který areál spravoval, a zajistit tak, aby tyto objekty dále nechátraly. Byla nařízena demolice budovy mlýna, přičemž jeho obytná část byla kompletně zrekonstruována. V průběhu uplynulých let byla dále vybudována nová zídka oddělující dvůr od soukromých pozemků, byly nově pokryty střechy, udělány nové fasády a elektrické rozvody.  Další rekonstrukce proběhly postupně a byly ukončeny v roce 2009.

Avšak teprve až v roce 2015 se díky probíhajícím církevním restitucím podařilo vyřešit majetkoprávní vztahy s církví – Olomouckým arcibiskupstvím, které je vlastníkem těchto nemovitostí.  Jsme rádi, že i přes změnu majitele budov a pozemků, mohou pravčické jezdecké kluby pokračovat ve své činnosti.

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

Hanácký pohár r. 1989

 

Antonín Pospíšlík - Derila

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Jaromír  Škubala - Dajána

 

Hanácký pohár r. 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členskou základnu JK Sport Pravčice tvoří nyní 26 členů (z toho 12 licencovaných, 1 s cvičitelským průkazem a 1 s rozhodcovskou a trenérskou licencí) a spadá pod nově vytvořenou Zlínskou oblast České jezdecké federace. Stěžejní náplní činnosti JK je účast na parkurových soutěžích a příprava začínajících jezdců pro jezdecký sport. Další z priorit JK Sport je za podpory obce Pravčice každoroční pořádání Hanáckého poháru (zároveň se snažíme přiložit ruku k dílu i na závodech pořádaných Stájí Pospíšilík - se kterou však spolupracujeme celoročně). Koně využívané pro sport jsou jezdcům z  JK poskytovány soukromými majiteli – Tamarou a Milanem Skýpalovými a Antonínem Pospíšilíkem, Hanou Pěnčíkovou a Bohumil Cupák reprezentuje JK se svými vlastními koňmi. Kromě koní máme ale také na starosti údržbu areálu, alespoň co se našich osobních a finančních možností týče.

 Doufáme, že nejen my jako zástupci JK Sport Pravčice, ale také všichni členové sdružení v ostatních jezdeckých oddílech naší obce, budeme důstojnými pokračovateli mnohaleté tradice chovu a jezdeckého sportu v Pravčicích.

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Jízda starých pánů r. 2001

Pravčice

 

zleva: Otakar Mrhálek - Koran, Josef Dvořák - Klenot, Vlastimil Kabelka - Winny